O škole

 Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka
v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Pani
učiteľka Ing. Čičváková pre žiakov pripravila prezentáciu,
rôzne súťaže, lúštenie krížovky, matematické úlohy, skladanie
puzzle. Aktivita pokračovala spustením DVD Cesta mlieka,
žiakov najviac zaujala kravička, ktorá ich sprevádzala a oboznámila
s informáciami o spracovaní mlieka a mliečnych výrobkov. Formou
testu si overovala zapamätané vedomosti. Žiaci mali možnosť si
vyskúšať dojenie kravičky. Na záver bola vyhlásená súťaž o
 najväčšie mliečne fúzy. Deti zábavnou formou získali nové
informácie o mlieku a uvedomili si, aké je pre ľudí a ich zdravie
dôležité.


Späť hore