O škole

Dňa 27.5.2016 sa uskutočnili športové hry žiakov. Mladší žiaci
a žiačky súťažili v behu na 50m, staršie žiačky na 60m a starší
žiaci na 300m, hádzali kriketovou loptičkou a granátom. Na záver
si dievčatá zahrali prehadzovanú a chlapci minifutbal. Žiaci počas
športového dopoludnia siahali na dno svojich možností aby dosiahli
tie najlepšie výsledky.

Vyhodnotenie ŠHŽ   2015/2016

Beh na 50m mladšie žiačky:   Beh na 50m mladší žiaci:

1.miesto: Adriána Horváthová      1.miesto: Kevin Turták

2.miesto: Ružena Vasziliová         2.miesto:Patrik Kora

3.miesto: Livia Buková                   3.miesto:Marek Mata


Beh na 60m staršie žiačky:     Beh na 300m starší žiaci:

1.miesto: Mária Miková                    1.miesto: Ernest  Badžo

2.miesto: Helena Žigová                  2.miesto: Lukáš Jano  

3.miesto: Andrea Buková                 3.miesto: Richard Jano


Hod kriketovou loptičkou mladšie   Hod kriketovou loptičkou mladší
žiačky:                           žiaci:     

1.miesto: Adriána Horváthová              1.miesto: Adrián  Červeňák

2.miesto: Ružena Vasziliová                  2.miesto: František Gaži

3.miesto: Erika Kotlárová                      3.miesto: Marek Mata


Hod kriketovou loptičkou staršie   Hod granátom starší žiaci:
žiačky:

1.miesto: Paula Janóová                         1.miesto: Dominik Pohlodko

2.miesto: Sandra  Buková                     2.miesto: Ernest Badžo

3.miesto: Esmeralda Baloghová            3.miesto: Lukáš Jano


Cena útechy: Marián Dudaš

 

 

 

Späť hore