O škole

Dňa 28. apríla 2016 sa žiaci Patrícia Janová a Branislav Fako
zúčastnili krajského kola speváckej súťaže v Spišských Vlachoch.
V 1. kategórií získal Branislav Fako 3. miesto s pesničkou Ked ja
pojdzem a v 2. kategórií získala Patrícia Janová 2. miesto
s pesničkou Šalata, šalata . Prípravou žiakov na túto súťaž a hrou
na akordeón ich doprevádzal Mgr. František Jano. Tešíme sa
z pekného umiestnenia a ďakujeme za reprezentáciu školy.


 

Späť hore