O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné prázdniny
sú v termíne od 1.4.2021 (štvrtok) do 6.4.2021 (utorok).
V tomto čase nebude prebiehať ani dištančné vzdelávanie.
Nástup žiakov do školy po prázdninách je 7.4.2021 (streda).

     K Veľkej noci neodmysliteľne patrí aj správna
veľkonočná atmosféra. Žiaci I. a II. A v Čani si
ju navodili veľkonočným tvorením.
Vyskúšali si farbenie kraslíc rôznymi odtieňmi farieb,
zdobenie vajíčok čipkou, farebnými bavlnkami a lepením
ornamentov. Z prírodnín vytvorili aj rôzne jarné dekorácie.
Prácu si spríjemňovali veľkonočnými riekankami, piesňami
a básňami o jari.


Po návrate do školy sa žiaci pod vedením svojich učiteľov
venovali viac ako inokedy práci s knihou. V piatok 26. marca
pripravila Ing. Lukáčová v Ždani aktivity zamerané na mesiac 
knihy. Žiaci, z dôvodu pandemických opatrení v triedach
na jednotlivých hodinách v rámci predmetov riešili hlavolamy,
krížovky, prešmyčky, kreslili rozprávkové  postavičky
a navrhovali vlastnú knihu.
Najlepšie práce organizátor vyhodnotí a budú vystavené
na hlavnej chodbe, kde si ich všetci budú môcť prezrieť.


Späť hore