O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému
a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú
sa často zabúda.  Preto sa  žiaci PŠ  svojou
aktivitou dňa 8. 11.  zamerali  na spoznanie
zdravých potravín najmä ovocia a zeleniny. 
Vytvorili zeleninové šaláty: ananásovo -  
mrkvový, paradajkovo -  cibuľový, cesnakovo
-  syrový, uhorkový šalát a najviac  žiakom
lahodiaci jablkovo – brokolicový šalát
s jogurtovou zálievkou .  Na drevenom podnose
sme pripravili hríbiky a jedlé muchotrávky,
žiakov a učiteľov sme ponúkli  jablkovým
koláčikom.  Touto ochutnávkou   šalátov  sme 
sa snažili usmerniť žiakov, ako znížiť a upraviť
spotrebu tukov, a ako zvýšiť spotrebu ovocia
a zeleniny, poukázať na pravidelný stravovací
režim a dostatočný príjem tekutín počas dňa.
   

   

Droga...
Dnes sa pod týmto pojmom skrývajú iba určité
lieky a opojné jedy...


Čo patrí pod drogy, čo spôsobujú, ako sa treba
pred nimi chrániť,
o tom všetkom prišla naším
žiakom v Ždani aj v Čani porozprávať 
v pondelok
28. októbra PhDr.  Gregová  z RÚVZ  Košice.
Svoju prednášku obohatila aj o makety rôznych
drog a žiaci si mohli 
aj pomocou špeciálnych
okuliarov vyskúšať chôdzu opilca. 

 Dňa 2.októbra 2019  bolo vyhodnotenie 15.
ročníka 
výtvarnej súťaže detí a mládeže
rómskej národnosti 
Trnavského kraja Farebný
svet Rómov
 na Mestskom úrade Galanta.
Organizátormi výtvarnej súťaže boli 
Trnavský
samosprávny kraj,  Galantské osvetové stredisko, 
Spolok  pracovníkov miestnej a regionálnej
kultúry 
Slovenska v Galante a Mesto Galanta.
V súťaži boli 
ocenené aj práce našich žiakov.
Ocenenie v 1.kategórii získal Dávid Turták 
a v 2. kategórii Simona Pohlodková.

Žiakom srdečne gratulujeme.

Späť hore