O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Mesiac marec spájame nie len s príchodom jari,
ale od roku 1955 aj s knihou. Kniha, najväčší priateľ
človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných
spoločníkov mladých či starých. Aj naši žiaci sa v marci
 pod vedením svojich učiteľov venujú viac ako inokedy
práci s knihou. V triedach si vytvorili nástenky a kútiky  
s najobľúbenejšími knihami, venujú sa mimočítankovému
čítaniu, navštívili miestne knižnice v Ždani a Čani,
kde im pani knihovníčka okrem zaujímavých aktivít 
pripravila pútavú, ale najmä poučnú prezentáciu vzniku
a života jednej knihy.


Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. V pôstnom
období si pripomíname utrpenie Ježiša Krista počas
krížovej cesty. Žiaci elokovaných tried v Čani spolu
s učiteľmi opäť pripravili pobožnosť Krížovej cesty,
na ktorú sa svedomito pripravili. Oprášili už naučené
piesne na toto obdobie a väčšina žiakov sa zapojila
do čítania jednotlivých zastavení. Iní žiaci putovali
 s krížom a sviecami od zastavenia k zastaveniu. Krížovú
cestu obetovali za všetky deti na svete, ktoré trpia rôznym
spôsobom. Aktivita sa uskutočnila 20. februára v miestnom
rímskokatolíckom kostole za prítomnosti duchovného otca
Františka Katriniaka, ktorý v závere udelil všetkým
prítomným  požehnanie.

Späť hore