O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 

Ďakujeme žiakom a učiteľom za príspevky
a želáme všetkým 
 krásne prázdniny, plné
pekných zážitkov a dobrodružstiev. 

 

            Vedenie školy a administrátor stránky

Medzinárodná detská výtvarná výstava
LIDICE (MDVV Lidice) bola založená
v roku 1967 z úcty k pamiatke detských
obetí z českej obce Lidice, zavraždených
nemeckými nacistami a všetkých ďalších
detí, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch.
Organizátori súťaže pre 46. ročník MDVV
Lidice 2018 zvolili tému roka „Voda
(nad zlato)“. Žiaci našej školy sa svojimi
prácami zapojili do súťaže. Pri hodnotení
prác spomedzi 65 krajín z celého sveta získal
Čestné uznanie žiak našej školy IGOR BUKA
za prácu s témou „Rybári“. Srdečne gratulujeme.

https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/

 

Cieľová stanica tohtoročného školského výletu
našich žiakov bola
ZOO Kavečany, ktorej zameranie
je v prevažnej
miere na euroázijskú faunu, chovanú
v priestoroch,
ktoré sa svojou veľkosťou a
charakterom približujú
prírodným podmienkam.
Najväčší obdiv si odniesli  surikaty vlnkavé a lev
púšťový.
Z výletu sa žiaci vrátili veselí, spokojní
a plní nových zážitkov.Späť hore