O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."

                                          Leonardo da Vinci
22. marec je jedinečnou príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu
dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj
ľudskej spoločnosti. Cieľom svetového dňa vody je pripomínať si
dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť žiakov
k ich ochrane. Chráňme a vážme si vodu, aby sa o sto či dvesto rokov
nestala takým vzácnym artiklom, že sa kvôli nej povedú vojny alebo
sa pre veľkú väčšinu ľudí stane ťažko dostupnou komoditou. Aktivitu
pripravila Ing. Čičváková so svojou triedou.


 

Prezentáciou aj  hravou formou si žiaci v Ždani pripomenuli dňa 22. 3.
význam vody pre život na našej Zemi, jej  nevyhnutnosť pre človeka,
rastliny a živočíchy. O vode sme sa rozprávali, spievali,  ochutnávali
sme ju, hádali akú rôznu príchuťmôže mať voda a zároveň si zasúťažili
v tom, kto je najrýchlejší v pití čistej vody...Uvedomili sme si, že aj keď
sa nám zdá taká obyčajná, predsa je vzácnaMnohých žiakov zaskočili
informácie o tom, čo všetko obsahujú ich obľúbené nápoje - zdraviu
škodlivé umelé sladidlá, cukry, farbivá a pod. .Veríme, že po ochutnávke
pitnej vody z vodovodu siahnu po nej častejšie. A navyše - ušetria aj
svoje vreckové!

 

Dňa 15.3. zavítali do našej školy dvaja  hudobníci
a záchranár  z organizácie  občianskeho združenia
„Škola života“  , ktorí našim žiakom prostredníctvom
skladieb z ich tvorby predstavili  program s názvom
„ Prvá pomoc“. Program bol zameraný na základne
informácie ako privolať správne záchrannú službu,
aké dôležité čísla musíme poznať, vykonanie masáže
srdca a umelého dýchania. Žiaci boli aktívne zapájaní
do program kde si jednotlivé situácie mohli aj  vyskúšať.  


Dňa 17.3.2017 sme si pripomenuli Európsky deň obetí
zločinu, ktorý tohto roku pripadol na 22.2. 2017.
Formou prednášky pán učiteľ Svat vysvetľoval žiakom
pojmy ako sú „OBEŤ, ZLOČIN, NÁSILIE, DOBRO, ZLO“,
formou príkladov reálnych situácii, ktoré nastávajú v škole,
na ulici i doma.Súčasťou prednášky boli dve scénky, ktoré
zahrali učitelia a žiaci školy. Motívom scénok boli šikana a
domáce násilie. Žiaci mali možnosť v reálnom spracovaní
scénok vidieť, s akou formou násilia sa môžu stretnúť v škole
i doma a následne to odsúdiť. Poďakovanie za predvedené
výkony patrí “hercom“:

Kristián Šaňa (žiak)
Pavol Dávid (žiak)
Patrik Tulej (žiak)
Monika Tóthová (učiteľka)
Severín Gonci (učiteľ)

Snáď sme aspoň trochu prispeli k rozlišovaniu, čo je správne
a čo nie.

Späť hore