O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Začala sezóna byliniek! Nájdeme ich na lúke,
v lese, v záhradke… sú všade vôkol nás. Aj žiaci
našej školy už niekoľko dní usilovne zbierajú
bázu. Na dnešnom zážitkovom vyučovaní
zameranom na liečivé rastliny sa žiaci počas
dopoludnia v prezentácii dozvedeli kedy sa
liečivé rastlinky zbierajú, ktoré časti sú
vhodné na prípravu liečivého čaju a v akom
období roka  je vhodný ich zber. Mohli si
privoňať k bylinkám, ktoré sme si vypestovali
a v závere  si pochutnali na bylinkových čajoch.   

Dňa 4. júna sa uskutočnila v Ždani  beseda  pre žiakov
PŠ a končiacich žiakov ŠZŠ na tému : Obchodovanie s ľuďmi.
Na úvod si pozreli film ,, 0800 800 818", ktorý bol
predmetom nasledujúcej  diskusie.

Žiaci sa zamýšľali nad tým,  ako by sa v danej situácii zachovali.
Na záver im boli sprostredkované informácie kam sa majú obrátiť

a ako sa zachovať v prípade, že majú podozrenie na nelegálnu prácu.

Dňa 10.06.2021  /štvrtok/  sa uskutočnila v SŠI v Ždani,
beseda 
spojená s  prezentáciou " Deň boja proti detskej práci."
Žiaci sa oboznámili s problematikou detskej práce vo svete
a základným 
cieľom boja proti nej. Na záver riešili krátke úlohy.
Späť hore