O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Posledný deň v mesiaci november sme sa venovali citlivej
téme ,,týraniu a zneužívaniu detí."
Prezentáciou, ktorú
pripravila PaedDr. Iveta Kajlová žiakom priblížila, čo sa
považuje za týranie a šikanovanie a zároveň ich informovala,
 
kde majú vyhľadať pomoc.

 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Červené stužky prebehlo
1. decembra na Mestskom úrade v Žiline. Každoročnou
témou je „Pohľadnica pre Červené stužky“. Do súťaže
sa zapojili aj žiaci našej školy. Roman Kapura žiak TVB2
získal čestné uznanie za výtvarnú prácu. Domov si odniesol
diplom s knižnou poukážkou. Zároveň jeho výtvarná práca
bola použitá pri tvorbe detského kalendára na rok 2018.
Žiakovi srdečne blahoželáme a prajeme nové nápady a 
tvorivého ducha pri ďalších výtvarných prácach.
Akú záchrannú techniku som videl zasahovať
a s čím by som pomohol ja

Okresný úrad Košice vyhlásil výtvarnú súťaž na tému
Akú záchrannú techniku som videl zasahovať a s čím
by som pomohol ja“. Do súťaže sa zapojili žiaci našej
školy a zaslaním svojich prác zabojovali  o prvenstvo.
Tento krát žiaci 5.B triedy získali prvé tri miesta.
Na 1.mieste sa umiestnila žiačka Vaneska Zupková,
na druhom mieste Erik Kotlár a tretie miesto obsadila
Lucia Lončáková. Diplomy s vecnými cenami im odovzdala
vyhodnocovacia porota  1.decembra 2017 na našej škole.
Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme kreatívne myslenie
pri nových výtvarných prácach.
,,Mikulášku, dobrý  strýčku,
modlím sa ti modlitbičku..."


6. december  patrí k najočakavanejším dňom nielen
v rodinách, ale aj na našej škole, kedy vyučovanie  svojou
prítomnosťou  spestruje  Mikuláš s čertom a anjelikom.

Deti ho privítali krásne vyzdobenou školou. Nálada bola
výborná a žiačikovia i tí starší prekypovali šťastím a
nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo
všetko dokážu. Nechýbali básničky, pesničky, či
rýmovačky doprevádzané hudbou, za čo  boli odmenené
hŕbou sladkosti.Späť hore