O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. V pôstnom
období si pripomíname utrpenie Ježiša Krista počas
krížovej cesty. Žiaci elokovaných tried v Čani spolu
s učiteľmi opäť pripravili pobožnosť Krížovej cesty,
na ktorú sa svedomito pripravili. Oprášili už naučené
piesne na toto obdobie a väčšina žiakov sa zapojila
do čítania jednotlivých zastavení. Iní žiaci putovali
 s krížom a sviecami od zastavenia k zastaveniu. Krížovú
cestu obetovali za všetky deti na svete, ktoré trpia rôznym
spôsobom. Aktivita sa uskutočnila 20. februára v miestnom
rímskokatolíckom kostole za prítomnosti duchovného otca
Františka Katriniaka, ktorý v závere udelil všetkým
prítomným  požehnanie.

Miesto konania:

Skolotāju iela 4
Pāle, Pāles pagasts, 
Limbažu novads, 
LV-4052 Lotyšsko

Termín: 03.02.2018-10.02.2018

Účastníci: Mgr. Ružena Dorová, Mgr. Monika
Tóthová, Mgr. Igor Svat

Cieľom služobnej cesty boli aktivity v rámci
mobility programu Erasmus + „United enterprises:
Mission inclusion“, do ktorého je zapojená Spojená
škola internátna v Ždani ako partnerská organizácia.
Aktivity majú motivovať účastníkov ku kreatívnemu
mysleniu za využitia remeselných techník, doprevádzané
kultúrno-spoločenským programom.
Fašiangové obdobie sme aj na našej škole zavŕšili  karnevalom.
9. februára sa  školská jedáleň v Ždani a 13. februára veľká
chodba v Čani premenili na zázračnú krajinu, v ktorej sa ocitli
princezničky, čertíci, lienky, kvety, zvieratká, piráti, domino...
Všetky masky sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali.
Deti s pani učiteľkami si dali na výrobe masiek naozaj záležať.
Kvalitu, originalitu i samotný nápad hodnotila porota, ktorú tvorili
učitelia. Po vyhodnotení masiek nasledovala voľná zábava
a zábavné súťaže. Žiaci mali možnosť vyšantiť sa , nadobudnúť
pekné spomienky, ktoré si aj po čase budú môcť prezrieť
prostredníctvom fotografií. Budúci rok sme tu s karnevalom
opäť. Už teraz sa na všetkých veľmi tešíme.


 
Späť hore