Spojená škola internátna Ždaňa

V termíne od 27.11.2016 do 03.12.2016 sa uskutočnila mobilita
v rámci programu Erasmus + do partnerskej školy Zespol Szkol
Integracyjnych
v meste Radom. Mobility sa zúčastnili žiaci
Viktória Červeňáková, Alexandra Janová, Annamária Berková,
Kamil Jano a učitelia Mgr. Igor Svat a Mgr. Eva Žuková.

Zmyslom projektu je motivovať žiakov, aby po ukončení štúdia
na špeciálnej základnej škole internátnej pokračovali v štúdiu
na strednej škole a neostávali doma, či v praktickej škole.

Pretože stredná škola = perspektíva lepšej práce.

 

Dňa 30.11.2016 poobednajšia zmena pod vedením Mgr. Regecovej
zorganizovala aktivitu pod názvom“ Dajme veciam druhú šancu“.
Touto aktivitou sme chceli poukázať na význam recyklácie a možnosti
opakovaného využitia rôznych materiálov. Žiaci pracovali s PET fľašami,
zvyškami látok z oblečenia, vlnou a kúskami dreva. Spoločne vytvorili
koberček z vlny, obraz stromu z gombíkov, drevené sviečky, miničiapky
a snehuliakov z ponožky.Deti zistili, že nepatrí všetko rovno do koša
a svojimi výrobkami dali veciam druhú šancu.

 

Posledný novembrový týždeň naši škôlkári prežili farebný
týždeň a spoznávali krásy farebného sveta. Každý deň sa
premenil na jednu farbu a spoločne sme videli, počúvali, 
ochutnali a tvorili čo všetko je farebné. Zažili sme deň žltý
ako slniečko, modrý ako nebo, zelený ako tráva, červený ako
srdiečko a posledný bol farebný deň. Spoznali sme rôzne farby
a zistili, aký je pekný svet plný farieb.  Na záver sme si namaľovali
farebnú dúhu.

Späť hore