O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

15. októbra navštívili žiaci zo Ždane
hospodársky dvor, 
kde ich ošetrovateľka
koní pani Molnárová previedla 
po areáli a
pútavou formou im porozprávala o chove 

a spôsobe hospodárskych zvierat. Žiaci sa
dozvedeli 
ako sa treba starať o kone, býky,
poníkov,zajačiky, či husi. V časti histórických
strojov sa zoznámili s gazdovskými povozmi,
aj náradím na obrábanie pôdy. Za pútavú a
zaujímavú prezentáciu práce starostlivosti
o zvieratá ďakujeme majiteľom a pani 
Molnárovej.

,,Veriť, milovať, pracovať"
                      
M. R. Štefánik

Rok 2019 je vyhlásený za Rok M. R. Štefánika.
Už od začiatku školského roka sa naši žiaci môžu
s týmto velikánom slovenského národa zoznamovať
nielen na vyučovaní, ale aj pomocou obrázkovej
dokumentácie umiestnenej na nástenke vo vstupnej
chodbe školy. 
V piatok 11. októbra sa na 4.a 5. vyučovacej hodine
stretli spolu učitelia a žiaci, kde si na úvod osviežili
vedomosti o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi krátkym
filmom a prezentáciou, a potom sa už súťažilo, doplňovali
sa hádanky, citáty, vyrábali sa lietadlá... 
O tom, že žiakov aktivity, zaujali svedčia aj fotografie
vo fotogalérii.

Jesenný čas je v Ždani už tradične spojený
s ,,Výstavou ovocia a zeleniny", kde plody a 
výrobky svojej
 práce prezentujú nielen občania
obce, ale aj žiaci jednotlivých škôl.
 Naša škola 
ukázala plody
 zo záhrady,
 výrobky z prírodnín a
netradičné aranžovanie kvetov. 
Že sa výrobky páčili
svedčia aj štyri ceny, ktoré sme získali. Aj touto 
cestou ďakujeme organizátorom, za možnosť
predstavenia 
sa a prezentácie našej práce.


Späť hore