O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 Valentín je sviatok krásny,
posielam ti lásku v básni...

Meno  sv. Valentína, fašiangy, ľudové zvyky a tradícia
našich predkov si žiaci  zo Ždane skloňovali 14. februára
na tematickom dni vo všetkých predmetoch. Na matematike
riešili hlavolamy a krížovky, na hodinách slovenského jazyka
a literatúry skladali básničky, doplňovali slová do viet,
na pracovnom vyučovaní vyrábali valentínky, srdiečka, pozdravy
a piekli sa aj šišky -  tradičné jedlo počas fašiangov. 
Tie potom  spolu zjedli na vedomostnom kvíze, pri ktorom
si zmeralo sily osem zmiešaných družstiev z radov piatakov až
po žiakov praktickej školy. Tu žiaci ukázali, že vedia nielen počítať,
a počúvať ale hlavne pracovať spolu a navzájom sa rešpektovať.
Za poučný a príjemný deň patrí vďaka aj všetkým pedagógom.                                      Valentín

V deň svätého Valentína sa žiaci elokovaných tried
v Čani stretli, aby si overili svoje vedomosti. Prváci
zoraďovali srdiečka od najmenšieho po najväčšie.
Druháci priraďovali srdiečka s tlačenými slabikami 
k písaným slabikám. Štvrtáci vytvorili srdiečko pomocou
čísel na interaktívnej tabuli. Piatakov čakalo násobenie,
ktoré hravo zvládli. Na záver si zmerali sily štvrtáci a piataci
v lepení piškót. Vyhrali tí najrýchlejší?  Veru nie! Vyhrali
všetci, lebo ich nakoniec mohli zjesť!

Sezóna  bálov,  plesov a karnevalov je v plnom prúde
a aj u nás na škole sa jedáleň v Ždani 8. februára

a veľká trieda v Čani 15. februára premenili na tanečnú
sálu,  ktorú obsadili víly, princezné, trpaslíci, ale aj 
čerti, 
či démoni... Všetky masky boli jedinečné a originálne,
za čo patrí poďakovanie 
 pani učiteľkám, ale aj niektorým 
rodičom. 
A kto vyhral? No predsa všetci. 


 
Záškoláctvo, kriminalita, šikanovanie, krádež, alkohol,
vandalizmus...o tom všetkom sa žiaci zo Ždane
porozprávali  v utorok 12. februára s príslušníkmi 
PZ Čaňa a terénnymi sociálnymi pracovníčkami z Čane. 
Podrobnejšie sa venovali záškoláctvu,  o postavení
mladistvého v trestnom konaní, o jeho právach a 
povinnostiach. Žiaci sa dozvedeli o postupe pri
vyšetrovaní trestných činov, o druhu trestov, ktoré
môžu byť obvinenému uložené a tiež im bol vysvetlený
rozdiel medzi priestupkom, prečinom a trestným činom. 
Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a mali nevyčerpateľné
množstvo otázok, na ktoré hostia trpezlivo odpovedali.
Odvážlivci si mohli vyskúšať váhu nepriestrelnej vesty,
obuška, či putá na rukách.
Za pútavú a poučnú besedu patrí všetkým veľká vďaka.

Späť hore