O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V tomto školskom roku sa naša škola
zapojila do projektu
 ,, Nebuď otrok drog",
ktorý podporujú významné 
osobnosti
slovenského športu a kultúry. Prinášame
Vám rozhovor Celestou Buckingham


Spojená škola internátna, Abovská 244/18 Ždaňa

Od 25.01.2021 deti a žiaci pokračujú v dištančnej

forme vzdelávania.

O nástupe do školy a prípadnom testovaní Vás budeme

vopred informovať.

Sledujte stránku MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.

Ďakujeme.

 

                                Mgr. Jozef Besterci, riaditeľ

Aj keď v obmedzenom režime  a pri dodržaní
hygienických opatrení sa 16. decembra  na našej
škole 
uskutočnil ďalší ročník školského  kola
v stolnom 
tenise. 7 chlapcov a dve dievčatá 
bojovali o každú loptičku s plným 
nasadením. Všetci si zaslúžia náš 
obdiv a veľký potlesk.
Konečné poradie :
1. miesto: Laco Červeňák - 9. A
2. miesto: Ivana  Badžová - 9. A
3. miesto:  Ondrej Tulej - 9. A
Srdečne blahoželáme.


Späť hore