O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Už sa stáva tradíciou, že sa zúčastňujeme súťaže
v príprave studených pokrmov, ktorú organizuje
SŠI Rožňava. Tento rok 12. 10. 2017 sa konal
5.ročník , ktorého témou boli : „ Zeleninové variácie“.
Súťaže sa zúčastnili žiačky Alexandra Janová, Mária
Bugyiová Andrea Buková. Na vytvorenie zaujímavých
zeleninových variácií stačili dievčatám šikovné ruky
a trošku fantázie, aby vznikli úžasné zeleninové
predjedlá ako nádherná zeleninová kytica, zeleninový
vláčik a paprikovo šunkové ruže. Súťaže sa zúčastnilo
6 škôl : SŠI Rožňava, SŠI Ždaňa, ŠZŠ Rovníkova Košice,
SŠI Trebišov, SŠI Dobšiná, SŠI Spišské Vlachy. V rámci
hodnotiacich kritérií mala svoje miesto kreativita a nápaditosť,
ktorou naše dievčatá zaujali porotu a umiestnili sa na 1. mieste.

Dievčatám blahoželáme

Od septembra 2017 sa naša škola zapojila v krátkom
časovom slede v poradí do druhého projektu Erasmus plus.
Zároveň sa realizuje aj starší projekt.V termíne od 10.10.
2017 do 12.10.2017 sa v  Spojenej škole internátnej v Ždani
uskutočnilo prvé projektové stretnutie zástupcov našich
partnerských škôl zo Španielska, Cypru, Rumunska a Lotyšska.
Hlavnými témami stretnutia boli manažment a implementácia
projektu. Hlavným cieľom tohto projektu sú inovácie a výmena
metód využitím remesiel na hodinách pracovného vyučovania. 
Výstupom a zároveň výsledkom projektu bude model žiackej
firmy, v ktorej žiaci v rámci hodín pracovného vyučovania
vyrobia produkty a následne sa ich budú snažiť predať rôznymi
kanálmi (e-shop, trhy...).

Držte nám palce.

 6.10.2017 žiaci elokovaných tried v Čani zrealizovali
jesenné účelové cvičenie. Účelom tohto cvičenia bola
turistika spojená s poznatkami a históriou človeka.
Žiaci s učiteľmi navštívili Myšľanské múzeum, ktoré
zachytáva predmety a veci z dávnej minulosti. Uložené
sú tu veci, ktoré slúžili ľuďom, kostry ľudí a ich hroby.
V druhej časti múzea sú uložené veci používané v  19.
storoči. Okrem toho žiaci navštívili vykopávky v lokalite
Varheď. Tu sa oboznámili s obydliami v akých ľudia
niekedy žili a ako si ich stavali. Pri Koscelku, ktorý sa
nachádza v lese sme sa zamerali na orientáciu v teréne
a na prípravu ohniska spojenú so zakladaním ohňa.
Obohatení o nové poznatky sme sa  zdravo unavení vrátili
späť do školy.


Späť hore